گارانتی


خدمات گارانتی اُزن آب

  • دستگاههای ازن ژنراتور شرکت ازن آب دارای یکسال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش می باشد.
  • قطعات اصلی در دوره گارانتی به صورت رایگان تعویض می گردد.

خدمات گارانتی: ۶۶۵۹۴۶۳۴-۶ (۰۲۱) داخلی: ۱۰۲ و ۱۰۱