دستگاههای ازن ژنراتور هوا خنک سری Pc

ازن خانگی

دستگاههای ازن ژنراتور هوا خنک سری Pc

 

active air

 

  • مناسب برای اتاق سیگار، اتاق زباله، سالنهای بدنسازی سرویسهای
  • بهداشتی، آرایشگاههای زنانه، مراکز پزشکی و درمانی
  • مناسب برای مکانهای عمومی کوچک و مراکز خصوصی
  • کارکرد ساده و آسان
  • هزینه نگهداری کم

 

image Operating weight kg

Outline Dimensions WDH (mm)

Raw air m3/h Ozone production mg/h

Model

active air

۰٫۳۸۰

۶*۹*۱۱

 ۱۳

۱۰۰

Pc50

ازن خانگی

۲٫۵

 ۱۳*۱۵*۱۵

۲۰۰

۵۰۰

Pc300