کیت رنگ سنجی ازن

کیت رنگ سنجی

کیت اندازه گیری ازن به روش رنگ سنجی ساخت شرکت ازن آب

روش کار :

این کیت از روش رنگ سنجی  برای اندازه گیری ازن محلول  در آب  استفاده می کند قرص مورد استفاده در آن DPD4 است که مخصوص ازن طراحی شده است .

rangsang_ozone

برای دقت بیشتر آزمایش پیشنهاد می شود زمان بین ازن زنی و نمونه گیری به حداقل برسد

  1. ابتدا کیت اندازه گیری را تا خط نشانه ( ۱۰ میلی لیتر ) از آب ازن دار پر کنید .
  2. یک عدد قرص PDP.4 را داخل محلول کاملا خرد کنید .
  3. رنگ محلول در صورت وجود ازن پس از ۳۰ ثانیه به صورتی تغییر رنگ خواهد داد.
  4. حالا با مقایسه رنگ محلول و طیف رنگ کنار عدد مربوط را می خوانیم .

نکته: در صورت باز بودن قرص DPD4  از آن استفاده نکنید

حداکثر زمان نمونه گیری تا انحلال قرص حداکثر ۶۰ ثانیه باشد