اکسیژن ساز طبی

اکسیژن ساز- ایرسپ

اکسیژن ساز طبی

 

– اکسیژن ساز طبی دارای توان تولید ۵ تا ۱۰ لیتر در دقیقه
– دارای کمپرسور پیستونی بدون روغن
– دارای فلو متر نشان دهنده مقدار اکسیژن تولیدی
– دارای ولوم تنظیم مقدار اکسیژن خروجی
– دارای سیستم اعلام قطع برق دستگاه
– دارای دو ستون مجزا مولوکلارسیو جهت تولید اکسیژن
– برق ورودی تک فاز
– با صدای بسیار کم