پکیج تزریق ازن

پکیج تزریق ازن

پکیج تزریق ازن

پکیج تزریق ازن و جدا سازی گاز ازن اضافه از جنس استیل می باشد که می تواند قابل حمل هم باشد دارای اجزای زیر می باشد.

– شاسی از جنس استیل
– مخزن استیل
– لوله کشی مسیر ازن از جنس استیل
– مخزن جلوگیری از برگشت آب
– پمپ تزریق استیل
– انژکتور جهت تزریق گاز ازن
– شیر یکطرفه جلوگیری از برگشت آب
– ایرونت یا شیر برقی تایمردار از جنس استیل
– گیج فشار استیل