اکسیژن ساز صنعتی

مخازن اکسیژن ساز صنعتی

اکسیژن ساز صنعتی

تولید اکسیژن از هوا به روش PSA با خلوص بالا

جداسازی یک گاز مشخص از مخلوط چندین گاز، تحت فشار و بر اساس مشخصات مولکولی و تفاوت در میزان جذب بر روی جاذب، توسط تکنولوژی (Pressure Swing Adsorption) PSA انجام می شود. پکیج های تولید اکسیژن به روش PSA برای تولید اکسیژن با خلوص بالا با استفاده از هوای فشرده مورد استفاده قرار می گیرند. در این فناوری مولکول های هوا به وسیله جاذب های متخلخل سطحی جداسازی می شوند. پس از اشباع شدن سطح جاذب، فرایند احیاء از طریق کاهش فشار انجام می شود.
مراحل اصلی فرایند جداسازی جذبی PSA به شرح ذیل می باشد:
۱- فشرده‌سازی هوا و آماده‌سازی اولیه: هوای محیط به کمپرسورهای هوا انتقال یافته و فشار آن افزایش می‌یابد و پس از آن وارد خشک‌کننده‌های هوا و فیلترهای جداسازی مواد جامد و روغن می‌شود.
۲- جذب گاز: هوا پس از طی مراحل آماده‌سازی وارد مخازن پر شده از زئولیت موسوم به ZMS (Zeolite Molecular Sieve) می‌شود. ملکول‌های اکسیژن از بستر زئولیتی عبور کرده و نیتروژن و دیگرهای گازهای همراه هوا جذب می‌شوند. عملیات جذب تا زمان تکمیل ظرفیت جذب زئولیت ادامه می‌یابد. به محض اینکه زئولیت توسط مولکول های جذب شده اشباع گردید، مخزن دوم حاوی زئولیت شروع به کار کرده و مخزن تحت فشار اول احیا می شود.
۳- دفع گاز: عملیات احیای زئولیت با کاهش فشار گاز انجام می‌شود. کاهش فشار مخزن زئولیت منجر به دفع گازهای جذب شده به زئولیت می‌شود.پس از احیای زئولیت، عملیات جذب مطابق فرایند قبلی ادامه پیدا می‌کند.
۴- ذخیره‌‌سازی اکسیژن: تولید پیوسته اکسیژن توسط واحد PSA مستلزم بهره‌گیری از دو مخزن جذب زئولیت است. استفاده از دو مخزن جذب این امکان را فراهم می‌کند که در حین عملیات احیا در یک مخزن، عملیات جذب در مخزن دیگر در حال انجام باشد. بدین منظور از مخزن ذخیره اکسیژن جهت ذخیره‌سازی اکسیژن تولیدی استفاده می‌شود. اکسیژن با خلوص ۹۵ درصد و با فشار حدوداً ۵ بار در مخزن ذخیره اکسیژن ذخیره می‌شود.

مزایای کلیدی پکیج های تولید اکسیژن به روش PSA

– عملکرد کاملا اتوماتیک و سهولت در عملیات
– عدم نیاز به نیروی انسانی در بهره برداری سیستم
– راه انداری و توقف سریع و آسان
– بازده بالای عملیات(هزینه‌های پایین عملیاتی)
– سهولت در تولید پیوسته اکسیژن
– ایمنی بالا و ضریب اطمینان بالا
– عدم وابستگی نسبت به محصول واحد تولیدی
– افت فشار کم
– ابعاد مناسب و وزن کم
– طول عمر بالا
– نصب و اتصال آسان