آموزش ۱۰‌هزار نفر با حمایت شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران

آموزش

آموزش ۱۰‌هزار نفر با حمایت شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران

 

شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران، در قالب یکی از برنامه های توسعه ای صنایع کوچک از برگزاری دوره های آموزشی با هدف ارتقاء دانش و مهارت شاغلین واحدهای صنعتی حمایت می کند.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران، در سال گذشته از برگزاری بالغ بر ۵۵۰ دوره آموزشی حمایت شده است و در قالب آن حدود ۱۰۰۰۰ نفر از شاغلین واحدهای صنعتی و خوشه های کسب و کار آموزش دیده اند.

این دوره‌های آموزشی بر اساس درخواست و نیازسنجی آموزشی بعمل آمده از واحدهای صنعتی و خوشه های کسب و کار و در زمینه های مختلف مدیریتی، توسعه بازار، فناوری اطلاعات، مالی و حسابداری، HSEE و دوره های تخصصی صنعت و خوشه های کسب و کار برگزار شده است.

قابل ذکر است بر اساس اظهارات فراگیران، این دوره ها باعث افزایش دانش، تغییر رویکرد مدیریتی، بهبود سیستم فرآیندهای کاری در زمینه های مختلف نظیر HSEE و منابع انسانی و فرآیند های تولید گردیده است.

گفتنی است این برنامه حمایتی با رویکرد ارتقاء کیفی و افزایش اثربخشی آموزش های مورد نیاز واحدهای صنعتی، خوشه های کسب و کار، تشکل ها و انجمن های تخصصی آنها در سال ۱۳۹۸ نیز ادامه خواهد یافت.

 

http://smenews.isipo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=306&newsview=5656