رفع خلاهای قانونی حوزه HSEE با بررسی مجدد دستورالعملها

جلسه HSEE

رفع خلاهای قانونی حوزه HSEE با بررسی مجدد دستورالعملها

قائم مقام وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت در مراسم تقدیر از برترینهای HSEE : با بررسی مجدد دستورالعملها خلاهای قانونی حوزه HSEE رفع شوند
معاون امور حقوقی ، ‌مجلس و استانهای وزارت صنعت ،‌معدن و تجارت تصریح کرد : تنقیح قوانین در حوزه HSEE موضوع مهمی است و تمام بخشنامه ها و دستورالعملها باید مجددا بررسی شود تا خلاهای قانونی آن رفع شود .

به گزارش شاتا سید شریف حسینی در ششمین نشست مدیران HSEE اظهار کرد : در دو موضوع سهل انگاری خیانت است که یکی بحث ایمنی و بهداشت است و به تازگی باید محیط زیست را هم بدان اضافه کرد .
قائم مقام وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت افزود: روسای سازمانی و مدیران بالا دستی هم باید به این حوزه نگاه ویژه داشته باشند .
وی تاکید کرد : مشکلات خاص این بخش باید حل شود و در این زمینه خلا های قانونی و دستورالعملها تهیه شود .
در ادامه مدیر کل دفتر بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی وزارت صنعت ،‌معدن و تجارت نیز از معرفی واحد های برتر HSEE برای اولین خبر داد و گفت : مطابق برنامه جامع بهداشت، محیط زیست و انرژی وزارت خانه هر ساله عملکرد شاخصهای کلیدی را در ۳۷ سازمان بنا بر پروتکل ارزیابی رتبه بندی کرده و امتیاز دهی می دهیم .
رسول یار احمدی با بیان اینکه این ارزیابی در طول ۵ سال گذشته انجام می شود افزود : این شاخصها تا به امروز با ۱۴ محورو ۷۳ شاخص انجام شده است و وزن غالب شاخصها ایمنی و وزن کمتر انرژی است .
یاراحمدی تصریح کرد :‌سازمانها و ارزیابی شوندگان ابتدا به اولویت ها و راهبردهای فوری در حوزه بهداشت ایمنی ومحیط زیست و انرژی نظر داشته اند .
به گفته وی این رتبه ها در انتصاب و انتخاب روسای سازمانها موثر خواهد بود .
یار احمدی در ادامه نیازاصلی این بخش را حمایت از تامین نیروی انسانی مورد نیاز این بخش دانست و گفت : می توان با حمایتهای لازم ۱۱ ساختار این حوزه را درست کرد.

 

http://www.mimt.gov.ir/news/857309-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-HSEE-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF.html?t=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1