کاربرد ازن در انبارهای نگهداری غلات

غلات

Barley in a Field ca. 2001 Quebec, Canada

ضدعفونی غلات در انبارهای نگهداری

با توجه به مشکلات عدیده ای که در اثر ثابت نبودن قیمت ها در بخش تهیه خوراک برای بخش های دامپروری ایجاد می گردد، سود حاصل از انبار و نگهداری خوراک دام برای این بخش چشم گیر به نظر می رسد.

 

 

هر ساله مقدار بسیار زیادی غله انبار می شود و حشرات ، قارچ ها ، کپک ها و میکروارگانیسم ها مشکلات بسیار جدی در دانه های انبار شده به وجود می آورند که خسارت بسیاری به دولتها و کارخانه ها وارد می آورد و با توجه به اهمیت این مواد در زندگی روزمره برای جلوگیری از این آسیب ؛ وجود یک سیستم کارآمد در جهت جلوگیری از رشد و افزایش قارچ و کپک در انبارهای نگهداری امری است ضروری که با استفاده از هوادهی و گرفتن رطوبت بیشتر از غلات انجام می گیرد.

شرکت ازن آب افتخار دارد راهکار جدیدی را با توجه به متد روز دنیا ارائه کند که استفاده از گاز ازن در سوله های دارای سیستم هواده می باشد. این روش علاوه بر هوادهی داخل انبار نگهداری، مانع از رشد و ازدیاد میکروارگانیسم ها از جمله قارچ آسپرژیلوس فلاوس می گردد و ضایعات حاصل از دپوی غلات را به حداقل کاهش می دهد و همچنین مدت زمان نگهداری را افزایش می دهد.

استفاده از روش ازن جهت کاهش لارو ، حشرات و آلودگی های کپک و سایر میکروارگانیسم ها در محیط سیلوها و در مرحله نم زنی استفاده از آب ازن دار به جای آب معمولی جهت ضدعفونی بارمیکروبی ، کپک و مخمر و نهایتا کاهش بار میکروبی محصول و بهبود کیفیت آرد می گردد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های ذیل به کارشناس مربوطه تماس حاصل فرمایید.

 

  (داخلی ۱۰۵ و ۱۰۶)۶-۶۶۵۹۴۶۳۴-۰۲۱

۰۹۱۰۲۹۰۲۹۰۷

http://ozoneab.com/fa/wp-content/uploads/2018/12/کاربرد-ازن-در-انبار-نگهداری-غلات.pdf