چهارمین نمایشگاه بین المللی شیلات , آبزیان ,ماهیگیری , غذاهای دریایی و صنایع وابسته

شرکت ازن آب با بومی نمودن آخرین تکنولوژی های روز دنیا در زمینه مشاوره و ساخت دستگاه های ازن ژنراتور فعالیت می نماید که جهت ضدعفونی و تصفیه آبهای شهری و روستایی، ضدعفونی آب ورودی و ریسایکل مراکز آبزی پروری و …. کاربرد دارد.

بدینوسیله از شما دعوت می گردد که در چهارمین نمایشگاه بین المللی شیلات , آبزیان ,ماهیگیری , غذاهای دریایی و صنایع وابسته از تازه ترین دستاوردهای داخلی شرکت ازن آب بازدید به عمل آید.

مکان: تهران- محل دائمی نمایشگاه های بین المللی غرفه ۱۲ سالن  ۳۸A غرفه شرکت ازن آب

زمان: ۲۹مهر لغایت ۲آبان ماه ۱۳۹۸

ساعت بازدید : ۹ الی ۱۷