سیستم کامل ازن زنی تصفیه خانه آب مشهد

آرم شرکت آب و فاضلاب

سیستم کامل ازن زنی تصفیه خانه آب مشهد

 

کارفرما : شرکت آب و فاضلاب مشهد

موضوع : خرید ، ساخت ، مونتاژ تجهیزات ، بسته بندی ، حمل و نقل ، نصب و راه اندازی به همراه عملیات راهبردی و بهره برداری

سال اجرا : ۱۳۹۷

مدت اجرا : ۶ ماه

دوره تضمین : ۱۲ ماه

خدمات پس از فروش :