همکاری وزارتخانه های صمت و نفت

همکاری وزارتخانه های صمت و نفت

همکاری وزارتخانه های صمت و نفت

وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت از شرکت ها و سازندگان ایرانی فعال در بخش های مختلف صنعت نفت حمایت می کند.

هوشنگ اویسی کیان رئیس گروه مهندسی و پیمانکاری وزارت صنعت معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار نیپنا در مورد مسئولیت اصلی این گروه اظهار کرد: ماموریت اصلی ما استفاده حداکثری از توانمندی های سازندگان داخلی در اجرای پروژه هایی است که از منابع و تسهیلات صندوق توسعه ملی یا فاینانس استفاده می‌کنند. در این ارتباط مجریان یا پیمانکاران طرح به وزارت صمت ارجاع داده می‌شوند و دفتر ماشین سازی و تجهیزات بر اساس مواد ۴ و ۵ قانون حداکثری، طرح ها را مورد بررسی قرار می‌دهد. در گذشته استفاده از توان ساخت داخل حدود ۲۰ درصد بود ولی با اجرای این طرح در حال حاضر استفاده از توانمندی های داخلی به بالای ۶۰ درصد و در برخی موارد بالای ۷۰ درصد رسیده است.

وی افزود: تلاش کردیم که در موارد خرید از تجهیزات خارجی، پتانسیل داخلی رصد شده و در صورت وجود جایگزین شود. حتی در مواردی سازندگان داخلی در قالب همکاری مشترک و به منظور انتقال تکنولوژی در پروژه حضور داشته باشند تا با استفاده از تجربیات خارجی به توان بالاتری دست پیدا کنند. بر همین اساس تجهیزات های‌تک که در گذشته عمدتا وارداتی بودند در حال حاضر توسط سازندگان داخلی روند بومی سازی خود را شروع کرده است. در زمینه تجهیزات استاتیک نیز با استفاده از نقشه‌هایی که مهندسین مشاور در اختیار سازندگان قرار داده اند. سازندگان داخلی به توانمندی هایی دست پیدا کرده اند.
اویسی در مورد راه‌های شناسایی توان داخل در صنعت پتروشیمی گفت: ماده ۳ قانون حداکثری وزارت صمت را موظف کرده است که هر ۶ ماه توان داخل را رصد و به‌روزرسانی کرده و در سایت وزارت صمت ثبت کند همچنین از انجمن های تخصصی مانند ستصا، استصنا و در مواردی اسپک رصد کارشناسی می شود و توان داخل بررسی و ثبت می شود. اگر مجری طرحی بخواهد از تجهیزات ثبت شده وارد کند به علت داشتن توان داخل اجازه واردات صادر نمی‌شود. بنابراین به طور کلی روند اطلاعاتی ما از دو طریق بانک اطلاعاتی انجمن‌های تخصصی و رصد ۶ ماهه سایت وزارت صمت است. ….

 

http://www.nipna.ir/fa/newsagency/18845/%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%85%d8%aa-%d9%88-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84