شستشو و ضدعفونی سطوح با استفاده از ازن در صنایع غذایی

صنایع غذایی

 مزایای شستشو و ضدعفونی سطوح با آب ازن دار در صنایع غذایی، لبنی، گوشتی و … :

۱- قدرت موثر در ضدعفونی محیط و سطوح به طور همزمان

۲- کاهش قابل توجه میزان رنگ، بو و عدم ایجاد ترکیبات جانبی سرطان زا مانند تری هالومتان ها، کلروآمین ها و …

۳- از بین بردن کلیه میکروارگانیسم ها شامل انواع باکتری های بیماری زا، ویروس ها، جلبک ها، اسپورها و مخمرها که با روش های متعارف گندزدایی غیرممکن می باشد

۴- سرعت زیاد عملکرد

۵- رفع موثر آلودگی میکروبی در مکان هایی که بار آلودگی بالایی دارند

۶- افزایش طول عمر نگهداری محصولات یا تسهیل در شرایط نگهداری

۷- کاهش سموم مختلف مانند فنولا، شوینده های باقی مانده روی سطوح، سموم کشاورزی، نیترات ها و …

۸- عدم تخریب محیط زیست

۹- هزینه کم جهت راه اندازی و نگهداری بدون نیاز به ماده مصرفی

۱۰- قابلیت پوشش دهی سطح وسیعی از مکان مورد نظر

۱۱- ایمنی کامل و بدون عوارض شیمیایی

۱۲- مازاد ازن تزریق شده به دلیل  ناپایداری گاز ازن به سرعت به صورت اکسیژن آزاد شده و با افزایش O2 محیط ضدعفونی بسیار دلپذیر و مطبوع می گردد.

http://ozoneab.com/fa/wp-content/uploads/2018/12/مزایای-شستشو-و-ضدعفونی-سطوح-با-آب-ازن-دار-در-صنایع-غذایی،-لبنی،-گوشتی-و-…..pdf