طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی

معاونت حقوقی ریاست جمهوری

طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی

 

طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی که با امضای تعداد ۹۴ نفر از نمایندگان، به صورت عادی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ به صورت عادی اعلام وصول گردید.
برای کسب اطلاعات بیشتر و دستیابی به متن طرح روی لینک کلیک کنید.

 

http://طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری واقتصادی که با امضای تعداد نفر از نمایندگان، به صورت تقدی” /> طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری واقتصادی که با امضای تعداد نفر از نمایندگان، به صورت تقدی” />