اشتغال ۶۰۰ نفر با افتتاح پروژه فولاد بردسیر

افتتاح شرکت فولاد سیرجان

اشتغال ۶۰۰ نفر با افتتاح پروژه فولاد بردسیر

 

در ادامه سفر یکروزه وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه معاون اول رئیس جمهور به استان کرمان، واحد فولادسازی بردسیر سیرجان افتتاح شد.

به گزارش شاتا، واحد فولادسازی بردسیر شرکت فولاد سیرجان ایرانیان، با سرمایه گذاری یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، روز سه شنبه با حضور دکتر رضا رحمانی و دکتر اسحاق جهانگیری افتتاح شد.

http://www.mimt.gov.ir/news/845259-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-600-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D8%B1.html?t=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1