شرکت ازن آب جز وندر لیست وزراتی(AVL) وزارت نفت

سامانه الکترونیکی کالای صنعت نفت

وندور نفت avl

شرکت ازن آب جز وندر لیست وزراتی(AVL) وزارت نفت

شرکت ازن آب دارنده (وندور لیست وزارتی) AVL وزرات نفت می باشد . آماده همکاری با مراکز ملی نفت ، مراکز ملی گاز ، صنایع پتروشیمی ، مجموعه های پالایش و پخش فراورده های نفتی می باشد.

http://ep.mop.ir/resource