آغاز ثبت نام هفتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ، ساخت ایران

آغاز ثبت نام هفتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ، ساخت ایران

yon.ir/MrqAf : اطلاعات بیشتر
هشتگ راهنما : #نمایشگاه #ساخت_ایران #تجهیزات_آزمایشگاهی
@iranlabexpoکانال نمایشگاه:
@daneshbonyan_isti رسانه دانش بنیان

 

 

http://daneshbonyan.isti.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=2&pageid=128&newsview=46644